Produkter

Produkter

Her finner du et utvalg av TAMs sandwich shelter, hytter og brakker

Les mer

Våre produkter er bygd opp av egenproduserte sandwich paneler bestående av celleplast med overflate i glassfiber, aluminium eller plastisolbelagte stålplater. Produktene er laget for røff bruk og har levetid på over 30 år med minimalt vedlikehold, basert på erfaringer med produkter vi har ute i markedet.
Dvs. at produktene gir en miljøgevinst ved at de har lang holdbarhet, stor driftssikkerhet og enkelt vedlikehold.
Materialene i våreprodukter inneholder ingen miljøgifter og kan derfor avhendes trygt.