TAM AS har siden 1981 designet og produsert skreddersydde sandwich «shelter» spesielt rettet mot forsvarsindustrien.

Oversikt

TAM AS leverer produkter som tåler røff behandling.

Løfting

"Shelter" fra TAM AS er beregnet for bruk under ekstreme klimatiske forhold, alt fra Arktiske områder med kulde, snø og is til ørken med ekstrem høy temperatur og sandstormer.

Klimatiske forhold
Klimatiske forhold
TAM A.S
   
Oppdatert den 30.03.2016