TAM Brakka

TAMbrakka

Brakker og vogner innredet for å møte kundenes/brukernes krav. Disse leveres på understell med bremser og kan trekkes av person- og varebil med hastighet inntil 80km/t.

Les mer

TAMbrakka er bygd opp av egenproduserte sandwich paneler bestående av celleplast med overflate i glassfiber, aluminium eller plastisolbelagte stålplater. Velges plastisolbelagte stålplater er det mulig å velge andre farger en hvit. TAMbrakka har levetid på over 30 år med minimalt vedlikehold, basert på erfaringer med brakker vi har ute i markedet.

Slusebrakke for bla. smittevern.

Slusebrakke for bruk i forbindelse med smittevern med slusing mellom forskjellige soner. Brakken kan deles inn i flere soner og utrustes med ønsket innredning og utrustning. Alle overflater kan desinfiseres med desinfiseringsmiddel. Klikk HER for info.

Arbeidsbrakke/mannskapsvogn

Våre arbeidsbrakker med understell leveres som standard i lengde 4,8 m og 5,8 m, brakkene innredes etter ønske fra kunde.
For mer informasjon ta kontakt og vi kan gi tilbud på det du ønsker og har behov for.

Kontorbrakke

Brakker benyttet av forsvaret til DIVKO. Hver enkelt enhet kan sluses sammen til en større enhet.
Dissebrakkene er rundt 30 år gamle og fortsatt i bruk.

Salgsvogner

Vi har produsert kiosk-, kommentator-, og utstillingsvogner i varierende størrelser og utførelser.
Kunder av disse vognene er blant annet Forsvaret, NRK og Sirkus Merano.

Spesialvogn

Spesial produsert brakke til Forsvaret med lagerrom for dykkerrobot og dykkerutstyr samt tørkerom for dykker drakter etc.

Brakker uten understell

Våre brakker uten understell har lav vekt og kan løftes med helikopter. Disse leveres i varierende utførelse og mange av disse benyttes til nødhytter beregnet for ekstremt klima.